กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 58/1 ถ.เศรษฐกิจ1 กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

สินค้า

สินค้า ของเรา

สินค้า ที่เราผลิต มีทั้ง พัดลมไอหมอก พัดลมไอเย็น และพัดลมธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม
พัดลมไอเย็น ใช้การเป่าลมผ่านคูลลิ่งแพดที่ถูกพรมน้ำให้เปียก เพื่อใช้การระเหยของน้ำลดอุณหภูมิของอากาศ คูลลิ่งแพดจะทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศให้มากขึ้น ลมเย็นที่ได้จะไม่มีหยดน้ำเจือปนอยู่
พัดลมไอหมอก ใช้การระเหยของหยดน้ำที่มีอานุภาพเล็กมาก (เทียบเท่ากับหมอกธรรมชาติ) เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นที่ๆมีการระบายอากาศได้ดี วิธีการสร้างหมอกมักจะใช้การปั๊มน้ำผ่านหัวพ่น หรือจานเหวี่ยง
พัดลมธรรมชาติ อาศัยการเคลื่อนไหวของอากาศไปสัมผัสผิวของวัตถุ ทำให้ลดอุณหภูมิของวัตถุนั้น เป็นหลักการทำความเย็นแบบดั้งเดิม ซึ่งในบางกรณีอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในกรณีมีแหล่งกำเนิดความร้อน (เช่น เครื่องจักร) อยู่ในบริเวณนั้น