กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 58/1 ถ.เศรษฐกิจ1 กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น

รุ่นต่างๆของ พัดลมไอเย็น ที่เราผลิต มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
พัดลมไอเย็น EVAP-040MK isometric view
ปริมาตรลมสูงสุด 3000 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 9000 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 12000 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 18000 CMH (ถังน้ำ 60L)
ปริมาตรลมสูงสุด 18000 CMH (ถังน้ำ 100L)
ปริมาตรลมสูงสุด 23500 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 26000 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 18000 CMH
ปริมาตรลมสูงสุด 30000 CMH